Đối với Các Người phụ nữ Khi buộc Cần nạo Phá thai Do Có mang Phía ngoài ý có ý định, bào thai dị dạng bẩm sinh, hay Tại thể trạng không Uy tín cho Việc sinh con,… thì Ngoài Vấn đề Chú tâm đến Thắc mắc Thực thi ... もっと読む